Drogprevenciós Munkacsoport

ide kattintvaA Drogprevenciós Munkacsoport alapszabályaA Munkacsoport 2013. május-júniusában megújult, mind tagjai, mind pedig az alapszabálya tekintetében, amelyet a változó szakmai és támogatói igényeknek, illetve az elmúlt időszakban a tagok által végzett tevékenységeknek megfelelően frissítettünk az 1996-os eredeti feladatokhoz és célokhoz képest. Természetesen az alapvető profil nem változott, a prevenciós alaptevékenység továbbra is kiemelt célunk.

A megújult alapszabályból kiemelnénk a Munkacsoport feladatait és céljait:


A Munkacsoport célja:

- Az addiktológiai problémák teljes ívének kezelése a primer prevenciótól az ártalomcsökkentésig, e célt szolgáló programok kidolgozása és megvalósítása.
- A társadalmi integráció és reintegráció elősegítése hátrányos helyzetű csoportok tekintetében, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
- Egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészségmegőrzés és egészségnevelés egy egészségesebb társadalom megteremtése érdekében.
- A fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, egyéni és közösségi aktivitásának támogatása.


A Munkacsoport a meghatározott célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat tűzi ki maga elé:

- programok kidolgozása és megvalósítása a primer prevenciótól az ártalomcsökkentésig
- prevenciós tevékenység, prevenciós programok szervezése és lebonyolítása
- a társadalmi integráció, reintegráció elősegítését támogató, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének előmozdítását célzó tevékenységek megvalósítása
- egészségfejlesztő, egészségvédelmi, egészségmegőrző és egészségnevelést célzó programok szervezése és lebonyolítása
- gyermek- és ifjúságvédelem célú, ifjúsági egészségfejlesztést és gyermek- és ifjúsági érdekképviseletet szolgáló tevékenységek megvalósítása
- családi életre és felelős párkapcsolatra nevelő programok szervezése és megvalósítása
- szabadidős és tömegsport programok szervezése
- a nemek közötti egyenlőség megvalósulásának elősegítése programok, képzések, felvilágosító rendezvények és szolgáltatások segítségével
- a szociális szempontból meglévő társadalmi és területi egyenlőtlenségek mérséklését célzó tevékenységek biztosítása
- az emberi jogokhoz kapcsolódó jog- és érdekérvényesítő tevékenységek segítése
- közösségfejlesztő programok megvalósítása
- szociális tevékenység végzése
- szakmai képzések és továbbképzések szervezése (addiktológia, gyermekvédelem és általános prevenció területén)
- továbbképzéshez alkalmazandó tréninganyagok kidolgozása
- szakmai rendezvények, tudományos tanácskozások szervezése
- pályázatokon való részvétel
- együttműködési lehetőségek feltárása, működtetése (információcsere, együttes fellépés), nemzetközi együttműködésekben való részvétel
- kiadványok, szóróanyagok megjelentetése
- médiában történő megjelenés.

A megújult alapszabály teljes szövege ide kattintva érhető el.