Drogprevenciós Munkacsoport

Szabadság, Egyenlőség, Párkapcsolat II. - Siker a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán
2015. 03. 14.

A Munkacsoport "Szabadásg, Egyenlőség, Párkapcsolat II. - Komplex program a párkapcsolati erőszak mérséklésére Pécsett" című, NCTA-2014-10796-B azonosító számú kisprojektje támogatást nyert el a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatán.ncta2 siker kep

A projekt 2015. március 1. és 2016. április 30. között zajlik.

A párkapcsolati erőszak jelensége az elmúlt évek statisztikái  alapján mind jelentősebb és egyre inkább beavatkozást  igénylő probléma hazánkban is.

Projektünk célja Pécsett és környékén egy felvilágosító kampány és képzések megvalósítása utazó kiállítási anyag (képek és roll-upok), órásplakátok, citylight plakátok, oktatótáblák, valamint prevenciós kisfilm és különböző típusú szóróanyagok révén az alábbi hatások elérése érdekében:

- a nők elleni erőszak, illetve a párkapcsolati erőszak elutasítottságának növelése, a jelenséghez kapcsolódó ismeretek bővítése a helyi lakosság körében, szemléletformálás;
- a 13-18 éves fiatalok szociális készségeinek javulása iskolai színtéren megvalósuló családi alapozó tréning (CSAT-projekt) keretén belül (főként az erőszakmentes kommunikáció és az indulatkezelés területén);
- workshopok és konzultációk során a nők áldozattá válásának megelőzését szolgáló információk közvetítése a női célcsoport számára;
- ismeretátadás pedagógusnak a párkapcsolati erőszak megelőzése vonatkozásában.

Célunk a párkapcsolati erőszak előfordulásának mérséklése, elutasítottságának növelése, a párkapcsolati erőszakkal szembeni védettség erősítése.

A projekt az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósulhat meg.
www.norvegcivilalap.hu

Lebonyolító alapítványok:
www.okotars.hu
www.demnet.hu
www.autonomia.hu
www.karpatokalapitvany.hu

ncta logosor